ปฏิทินกิจกรรมแต่ละวัน

 • Nov
  08

  เสวนา : จุดประกายฝันคนรุ่นใหม่ สู่เกษตรกรไทย 4.0

  08.30 - 12.30 น.

  ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

 • Nov
  08

  ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น กาแฟ 1 (บรรยายเกี่ยวกับการปลูก การคั่ว การเลือกเมล็ดพันธุ์ เเละ ฝึกปฏิบัติการชงดื่ม)

  08.30 - 16.00 น.

  ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 

  ตรวจสอบรายชื่อ

 • Nov
  08

  การประกวดภาพระบายสี "เกษตรทันสมัยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0"

  12.00 - 17.00 น.

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 • Nov
  09

  ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ

  08.00 - 15.00 น.

  ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 • Nov
  09

  การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเข้าสู่ระบบการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดี (พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้เลี้ยงจิ้งหรีดมืออาชีพ)

  08.30 - 16.30 น.

  ช่วงเช้า (08.30-12.00 น.) ห้องประชุมสาขากีฏวิทยา ชั้น 2 อาคารเรียนเดิม 
  ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.) ห้องประชุมบุญวาส ลำเพาพงศ์

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 • Nov
  09

  เกษตรสุขภาพดีวิถีล้านนา (พร้อมบริการตรวจสารพิษตกค้างในเลือด : ฟรี)

  10.00 - 12.00 น.

  ณ ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงศ์

  ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

 • Nov
  10

  เกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา

  09.00 - 12.00 น.

  ณ ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงศ์

  ตรวจสอบรายชื่อ

 • Nov
  10

  กาแฟล้านนาคุณภาพ

  13.30 - 16.00 น.

  ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงศ์

  ตรวจสอบรายชื่อ

 • Nov
  11

  ชี้ช่องอนาคตธุรกิจการเกษตรยุค 4.0 โดย :- ฝ่ายกิจกรรมศิษย์เก่า

  09.00 - 12.00 น.

  ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

  ตรวจสอบรายชื่อ

 • Nov
  11

  คนกล้าคืนถิ่น ....เกษตรรุ่นใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0

  13.30 - 15.30 น.

  ณ ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงศ์

  ตรวจสอบรายชื่อ

กิจกรรมภายในงาน
SOCIAL MEDIA

สื่อวีดีโอ

ประมวลภาพความประทับใจ

สื่อประชาสัมพันธ์